Workshops

Met meer dan tien jaar ervaring verzorg ik verschillende workshops op maat aan bedrijven en scholen op verschillende leerniveaus. Vooral de workshop 3D-schilderen en de workshop graffiti & streetart heb ik al vele malen mogen verzorgen voor het  basis-, voortgezet-, speciaal- en hoger onderwijs. Ook heb ik tekenlessen gegeven voor het Centrum Voor Talent Ontwikkeling van Kunstkade. 

Ik vind het ontzettend leuk om mensen enthousiast te maken voor kunst en cultuur én over een stuk van zichzelf wat ze misschien nog niet eerder hadden aangeraakt. Ik ben breed onderlegd en schakel gemakkelijk tussen kunst- en cultuurvormen waardoor de workshops en lessen energiek, educatief en uitdagend blijven. 

Naast de technieken besteedt ik in mijn workshops ook altijd aandacht aan de verdere contexten waarin je de kunstvormen kunt zien en daardoor beter zult begrijpen.

Ik verzorg onder andere workshops Graffiti, 3D-streetart, tekenen, schilderen, spandoeken maken én bedenk ook op maat gemaakte workshops welke passend zijn bij specifieke leerthema's. 

Voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u contact met mij opnemen via email of telefoon. Ik ben tevens aanbieder bij CJP, Akte2 en Kunstkade die kunst- en cultuureducatie aanbieden aan jongeren. 

 

Hieronder staan impressies van verschillende workshops en lessen. 

Korte video-impressies diverse workshops.

      Workshop 3D / Trompe L'oeil. 

Workshops Concepten maken voor geëngageerde kunst. 

Voor acht klassen van Stenden NHL van de opleidingen 'Creatieve business' en 'CMD' heb ik workshops mogen verzorgen.  De workshops zijn onderdeel van een promotieonderzoek van Merlijn Torensma aan de Rijksuniversiteit Groningen naar de mogelijke effecten van kunst (mee)maken op studenten. Ik heb de studenten kennis laten maken met verschillende visie(s) op vormen van geëngageerde kunst. Hierbij lag vooral de focus op het concept, omdat dit zo enorm belangrijk is voor dit soort werk. Ook heb ik enkele werken  van twee andere kunstenaars die mij erg inspireren uitgelicht. De studenten hebben een individuele opdracht gemaakt waarbij  een negatief gevoel van een persoonlijke betrokkenheid bij een onderwerp aan de basis stond. De werken die bij deze emotie(s) horen zijn vervolgens rigoureus getransformeerd tot een heel ander beeld vanuit een tegenovergestelde emotie. Daarnaast zijn er groepen gevormd en heeft elke groep aan een groepsopdracht gewerkt. Hierbij lag de focus op het maken van een zo sterk mogelijk concept voor een geëngageerde kunstwerk. Hier komt heel veel bij kijken en dit is een ontzettend belangrijk en leerzaam onderdeel van het proces van de kunstenaar.  Uit evaluaties blijkt dat de studenten de workshops inspirerend, leerzaam en verrassend vonden. De workshops werden voor internationale studenten in het Engels gegeven.

 

 

 

Workshops 3D / Trompe L'oeil vensters. 

 Diverse workshops 3D / Trompe L'oeil schilderingen

 Workshops Graffiti / Streetart

Diverse workshops op maat